Sulfate 3000, 2015Watercolour and pen on paper. 

Swedish wood, 2014

    Installationsvy från galleri Ping-Pong, Malmö.
                     "Excalibur", 2014. Kniv instucken i bokhög.

                      Detalj av verket "Excalibur", 2014. Kniv smidd av Dick Gidlöf, ordf. i Svensk  
                      Knivförening, f.d. vice ordförande i bl.a. Pappers och Norra löntagarfonderna.   
                     
    Svartvit fotoserie: "A new world. Yes, but when", "Dream Waste Land",
    "Det komplexa deltagandet", "TES".    Detalj ur fotoserie, utskrift med skriven text.

    "Identity/society", 2014, tuschteckning.

                           "Sulfat", 2014, tuschteckning, A4.

    "I became something else", 2014, tuschteckning, A4.

    Installationsvy från galleri Ping-Pong, Malmö.

    Installationsvy från galleri Ping-Pong, Malmö.

Installation view from exhibition "Swedish wood" at gallery Ping-Pong, Malmö. Mats Adelman och Ylva Westerlund, 13 september - 4 oktober 2014

Fältövning #1- Dream Wasteland, 2014


    Installationsvy från verket "Återvändare", 2014.

Fältövning #/ Dream Wasteland, 
Eggeby gård, Järva Folkets park, Stockholm, 3/5-31/5 2014. 

En utställning om natur, militärområden, fornlämningar, allmännyttan och magi. 
Karlotta Blönddal, Tilda Lovell, Fredrik Hofwander, Rolf Schurmaans och Lisa Jeannin, Jenny Crisp, Ylva Westerlund, Andreas Korsár och Mats Adelman.

Det komplexa deltagandet, 2013


Photo, black and white print, 50 x 50 cm.
A desktop view from research concerning time, work and heritage. Part of the work shown as cover for John Sjöströms book "The complex participation", Linköping University Press, 2013.