Swedish wood/ publication, 2015Publikationen Swedish wood, Tensta konsthalls bokshop, Stockholm.
Av Ylva Westerlund och Mats Adelman, 2015, 32 sidor, häftad.

"Titeln Swedish Wood ligger över två konstnärskap med till synes olika inriktningar. Svenskt trä/skog kan ses som en estetisk riktning med folkloristisk träskulptur och teman från mörka svenska skogar. En annan läsning skulle kunna dra åt ett företagsnamn eller ett säljobjekt.
I Mats Adelmans och Ylva Westerlunds respektive konst undersöks träets betydelse som faktisk råvara inom hantverkstraditionen och pappersindustrin. Men problematiserar även den svenska skogens betydelse för vår identitet och självbild. Mats Adelmans målningar, modeller och träskulpturer bär drag av möbeldesign, naturromantik och mysticism. Ylva Westerlund gör genom målningar, teckningar och skulptur personliga läsningar av bruksortens politiska historia.
Ett genomgående drag i Adelman och Westerlunds verk är sättet att söka bakåt i tiden, eller mot det tidlösa ögonblicket. I forna generationers drömmar som man bär med sig eller mytologiska historier. 
Kanske som ett försök att hitta det progressiva i drömtiden och på en lågmäld politisk nivå presentera det ”icke framstegvänliga” som något eftersträvansvärt."