Konstskatten: Guldkorn från Tenstas kommunala skolor, 2018


Installationsvyer från Spånga Gymnasium, serieuppslag och målningar.
Konstskatten: Guldkorn från Tenstas kommunala skolor


7.2–31.12 2018 En utställning som uppmärksammar den offentliga konsten i Tenstas kommunala skolor. Ett trettiotal verk av Berta Hansson, Sven X:et Erixson, Carl Larsson, Randi Fisher med flera, lånas in och visas på konsthallen i en salongshängning.  Tenstas alla skolklasser bjuds under året in till visningar och workshops. Den utlånade konsten ersätts tillfälligt på skolorna med samtidskonst av Bernd Krauss (Nürnberg/Rotterdam), Mats Adelman (Stockholm), Nina Svensson (Timrå/Stockholm), Peter Geschwind (Stockholm), Thomas Elovsson (Stockholm), och Ylva Westerlund (Stockholm). Som en del av Tensta museum: Fortsättning


I samarbete med Stockholms Stadsmuseum, Elinsborgsskolan, Enbacksskolan, Gullingeskolan, Hjulstaskolan, Spånga gymnasium och Tensta gymnasium.

YLVA WESTERLUND PÅ SPÅNGA GYMNASIUM 

The new hird, 2017 inramade uppslag från serie
The collector, 2017, lackad målning i svart ram
Gigant, 2017, lackad målning i svart ram
She remembers.., 2017, lackad målning i svart ram
  
Platsen som tecknas fram i Ylva Westerlunds science-fictionserier är Järvafältet men naturen är förvandlad och tiden är ur led. Här är den ekologiska katastrofen stundande, eller har den redan inträffat? Landskapet kan verka dystopiskt men i Westerlunds berättelse är förödelsen också en möjlig gnista för positiv förändring, där andra perspektiv och nya idéer kan växa fram. Titeln ”Den nya hjorden” kan läsas som planeten jorden med gammal stavning, men också som en flock. Översatt till engelska rymmer den ytterligare betydelser och kan hänvisa till en personlig skara krigare, en vakttrupp som också återfinns som varelser i teckningarna. 
På Spånga gymnasium har seriens brutits upp och placerats ut runt om på skolan där det tidigare hängt verk som nu återfinns på Tensta konsthall som en del av utställningen Konstskatten: Guldkorn från Tenstas kommunala skolor. Teckningarna kan över tid – när personal och elever rör sig i korridorer – pusslas ihop till en hel berättelse. Serieteckningarnas svärta får också resonans i den grafik som den placerats intill.  En länk skapas mellan det nya och det befintliga och påminner om olika strategier för att sprida konst till fler.