Teckning/skivomslag för Antropofagernas rike II av I.B. Sundström, 2020


Teckning i blyerts, för I.B Sundströms skiva "Antropofagernas rike II". 
Skivan släpps den 21 aug 2020 på Teg Publishing.


Materialiteters samtidiga genomsläpplighet och motstånd; skisser vid våtmarker, 2020
Materialiteters samtidiga genomsläpplighet och motstånd- skisser vid våtmarker. Akvarell på papper.

It´s a rainy desert, 2020
Paintings, models and charcoal drawings on board, views from the studio. 

Atelje för Implosiv Design/ Atelier for Implosive Design, ny hemsida, 2015-2020

Ny hemsida för Atelje för Implosiv Design/ Atelier for Implosive Design,projekt av Mats Adelman och Ylva Westerlund 2015-2020: atelierforimplosivedesign.blogspot.com
Projekt som utgår från marken mellan Tensta, Rinkeby, Ulriksdal, Kista och Akalla. Området är inte nödvändigtvis ett geografiskt område utan snarare den mark som finns kvar mellan bostadsområden, shoppingcentrum, vägar och villaområden. Ett område med naturskog, rinnande vatten, ängar, jordbruk och ruderatmark som hela tiden är i förändring på grund av nya byggprojekt. Ett landskap som står i relation till globala processer och miljöpåverkan. 
Fågelskådning, sci-fi serier, vandringar, naturskildringar och refuserade skissförslag...

FÄLTSTUDIER – Ett samtal om Järvafältet, 2019


FÄLTSTUDIER – Ett samtal om Järvafältet igår och idag

Tisdag 22.10, 18:00 FÄLTSTUDIER – Ett samtal om Järvafältet igår och idag
 
Kan ett grönområde utanför Tensta erbjuda svar på vår tids mest komplexa problemställningar kring ekologi, kultur och samhälle? Järvafältet framstår som en skärningspunkt i mötet mellan bostadspolitik, gräsrotsrörelser, klimatfrågor och kulturarv. Platsens historiska lager omfattar allt från havsbotten till jordbruk och 1960-talets förortsbebyggelse. Idag samsas konstnärsateljéer, en naturskola och en mängd koloniföreningar på fältet samtidigt som flera intressenter gör anspråk på tolkningsföreträde. 
 
Programmet Fältstudier använder sig av inventering som strategi och inleds med professor Catharina Nolin som gör en läsning av landskapsarkitekt Ulla Bodorffs betydelsefulla genomgång av Järvafältet från 1970. Vilka värden lyfts fram i rapporten och hur kan man se Järvafältet utifrån Bodorffs praktik som landskapsarkitekt? 
 
Presentationen följs av ett panelsamtal där vi ställer oss frågan vilka värden som finns på platsen idag och hur fältet ska kunna leva vidare. 
 
Inbjudna medverkande: Catharina Nolin (professor konstvetenskap, Stockholms universitet), Jonas Naddebo (Kulturborgarråd, C), Ylva Westerlund (konstnär med ateljé på Järvafältet),  Mats Adelman (konstnär med ateljé på Järvafältet), Therese Storm (verksamhetsledare Eggeby gård) Damir Radovic (Det gror i betongen). 
 
Ulla Bodorff (1913-1982) var pionjär inom landskapsarkitektur i Sverige och en av dem som introducerade funktionalismen i den nordiska landskapsarkitekturen. Bodorff drev en egen firma och planerade allt från bostadsgårdar till begravningsplatser och industriområden. Inventeringen av Järvafältet hör till de senare uppdragen i hennes karriär. 
 
Programserien Den futuristiska orten befinner sig i gränslandet mellan förort och landsort och speglar utställningens fokus på “det lantliga”, på hantverk och slöjd, samt den självorganisering som är en förutsättning för kultur och politik på de olika platserna. I programmet märks ett särskilt intresse för handens arbete, i form av en kurs i bildväv men även brödbakning som ett ifrågasättande av matproduktionens mekanismer. Under hösten öppnar vi också upp för närstudier av en specifik lokalitet: Järvafältet. Områdets rika historia påminner om hur förhållandet mellan stad och land har förändrats, och idag är fältet en utmärkt skådeplats för den som vill få en fördjupad bild av vad som står på spel inom bostadspolitik, lokal matproduktion samt kultur- och naturtillgångar med en blick in i framtiden. Den futuristiska orten följs under hösten av Enbacksskolans SO-verkstad och skoltidning. 
 
Programcurator Hanna Nordell 
 
Utställningen Den futuristiska orten visas på Tensta konsthall mellan 18.10 och 19.1 och är curerad av Maria Lind. 
 

My mother was a fish/ Re plant, 2019"My mother was a fish/ Re plant", 2019. Charcoal drawing on wall,
6 m x 4,5 m.
Installation views from the exhibition "Unexpected Encounter", 
held at Arsenāls Exhibition Hall of the Latvian National Museum of Art.


Photo: Margarita Ogolceva, LCCA, 2019.

 Documentation from experimental making of biochar/ drawing charcoal, 2019.

  Photo: Ylva Westerlund

Unexpected Encounters - an exhibition dedicated to science fiction
Arsenāls Exhibition Hall of the Latvian National Museum of Art 

13.12.19 - 23.02.20
curated by Inga Lāce, Andra Silapētere and Solvita KreseLatvian Centre for Contemporary Art

From December 13 to February 23 2020, the Latvian Centre for Contemporary Art will present the exhibition “Unexpected Encounters” at the “Arsenāls” Exhibition Hall of the Latvian National Museum of Art. “Unexpected Encounters” is a research and exhibition project that explores the relationships between science fiction, art and processes in society, combining historical research and works by contemporary artists.

“Unexpected Encounters” addresses the impact of science fiction on the Latvian cultural space in the second half of the 20th century, and includes works by contemporary artists which highlight current issues of feminism, ecology and politics by envisioning alternative futures. The project's title is derived from a collection of stories by the Soviet science fiction writers the Strugatsky brothers, collated and published in Riga in 1987.

On December 14, from 13:00 to 18:00, there will be a symposium dedicated to the exhibition, where curators Inga Lāce, Andra Silapētere and Solvita Krese will conduct talks with artists Ylva Westerlund, Kristaps Epners, Ieva Balode, Anton Vidokle, Driant Zeneli, Ann Lislegaard, Bahar Noorizadeh and Viktor Timofeev. All events will take place at the LNMM Exhibition Hall "Arsenals”.The participating artists of the "Unexpected Encounters” exhibition are: Māris Ārgalis, Ieva Balode, Auseklis Baušķenieks, Maija Dragūne, Aleksandrs Dembo, Kristaps Epners, Dzidra Ezergaile, Pēteris Džigurs, Nash Glynn, Alberts Goltjakovs, Inārs Helmūts, Ann Lislegaard, Zenta Logina, Malda Muižule, Deimantas Narkevičius, Bahar Noorizadeh, Artūrs Ņikitins, Pakui Hardware, Ivars Poikāns, Māra Rikmane, Artūrs Riņķis, Vladislav Shapovalov, Genādijs Suhanovs, Kirils Šmeļkovs, Viktor Timofeev, Anton Vidokle, Artūrs Virtmanis, Sif Itona Westerberg, Ylva Westerlund, Driant Zeneli, Zheng Bo.

https://www.lsm.lv/…/izstade-nenorunatas-tiksanas-sarunas…/…
The talk part of exhibition "Unexpected Encouters" at "Arsenāls" exhibition hall of the National Art Museum of Latvia was moderated by the curators of the exhibition Solvita Krese, Inga Lāce and Andra Silapētere. Participants of the program - artists Ieva Balode, Ylva Westerlund, Ann Lislegaard, Anton Vidokle, Bahar Noorizadeh, Driant Zeneli, Kristaps Epners and Viktor Timofeev, Kaspars Groševs ("Zolitūde") with musical performance.

Pictures below from the workshop "Create your own sci-fi charachter" with Ylva Westerlund, arranged by LCCA.