Skissbok s.1-2 - Riktningsbyte i flödande medium/ Korpen, 2018"Sketch book pages 1-2: Redirecting fluid matters/ Raven", wall drawing in charcoal, 600 cm x 300 cm. Installation view from KHM1, Malmö, 2018.
Kolteckning på vägg 600 cm x300 cm. Installationsvy från KHM 1, Chokladfabriken, Malmö. Edstrandska stiftelsens stipendiater 2018.

Tensta Museum: Vandring på Järvafältet med Mats Adelman och Ylva Westerlund, 2 tillfällen, 2018.


Foto: Tensta Konsthall

                                                               
Tensta Museum: Vandring på Järvafältet med Mats Adelman och Ylva Westerlund

Vid två tillfällen under sommaren leder konstnärerna Mats Adelman och Ylva Westerlund vandringar i naturområdet Järvafältet. De beskriver biotopen och kartlägger de fåglar och andra djur som rör sig i området.

Vandringen kommer att röra sig i Granholmstoppen, Igelbäcken och området kring Eggeby gård. Vid Eggeby gård besöks Ylva Westerlunds offentliga verk Dream wasteland/ En studieplats i skogskanten som finns utplacerat i naturen. Verket gjordes 2017 i samarbete med Stockholm konst/Tensta konsthall som en förlängning av utställningen Den nya Hjorden på Tensta Konsthall. På tre betongfundament visas teckningar där en annan aspekt av naturupplevelsen adderas.

Arr. ArkDes/ Tensta Konsthall

Eftervärlden- det postindustriella landskapets naturgeografiska förutsättningar, 2018
Installationsvy från Gerlesborgs Konsthall
Presentation av verket med Ylva Westerlund och Mats Adelman.

Läsning ur Lunneboken av och med författaren Gunnar D Hansson.
Fågelskådning i Gerlesborg med Jan Uddén, biolog på Uddevalla Museum.

EFTERVÄRLDEN –

Det postindustriella landskapetsnaturgeografiska förutsättningar

Ylva Westerlund/Mats Adelman

”Att geografiskt befinna sig på en plats, situerad, är en förutsättning för att förstå de mer övergripande skeenden och dess intra-aktion med vardagliga praktiker/
Att geografiskt befinna sig på en plats, sittandes, är en förutsättning för att förstå vardagliga skeenden.”

Text i teckning/del av installationen, Ylva Westerlund/ Mats Adelman, 2018.

Landskap, och den materia som rör sig i det, påverkas av och omformas av vind, regn, sol och naturkatastrofer. Men också av gift, strålning, brukande och rovdrift. I Westerlund/Adelmans utställning på Gerlesborgs konsthall visas i en serie akvareller, teckningar och stolskulpturer kring det komplexa samspelet mellan vår påverkan och påverkningsbarhet av det yttre.I olika lokala specifika nedslag kopplas studier av landskapet med tankar om rörelser i samhället i övrigt. Där tanken om utveckling som en riktning framåt och uppåt i sin tur skapar en motbild; en annan rörelse i ett mer flytande medium. Inte direkt framåt, men inte hellre bakåt eller ingenstans.

Ylva Westerlund och Mats Adelman har båda sin bas i Stockholm. De har i flertalet projekt jobbat med landskapets och naturstudiens koppling till lokala förhållanden. Bland annat i olika skissuppdrag men även i installationerna Swedish Wood, 2014, Ateljé för Implosiv Design, 2016 och under 2018 gör de även i samarbete med Tensta Konsthall guidade vandringar på naturområdet Järvafältet i Stockholm.

Public Luxury, ArkDes/ Tensta Museum, 2018
                                         foto: Tensta Konsthall

Tensta museums filial på ArkDes


1.6 2018–13.1 2019 Tensta museum är Tensta konsthalls fleråriga projekt med fokus på historia och minne i Tensta, sett genom de människor som bor och arbetar där, samt platsen i sig med sina många fysiska lager. Tensta museum är ett projekt där konsthallen ”leker museum”, nu med en filial på ArkDes, som en del av utställningen Public Luxury som pågår till 13.1 2019. Sedan utställningen Tensta museum: Rapporter från Nya Sverige ägde rum på konsthallen 2013/2014 har Tensta museum fortsatt i form av en ständigt pågående serie aktiviteter med inriktning på lokal historia, samtidigt som det är en samtidsrapport med inslag av scenarier för framtiden. 

Med Adam Tensta, Ahmet Ögut & Emily Fahlén, Erik Stenberg, Lili Reynaud-Dewar, Magnus Bärtås, Marie-Louise Ekman, Meron Mangasha & Senay Berhe, Sergio Montero Bravo, Spånga fornminnes- och hembygdsgille, Stockholms stadsmuseum med verk av Carl Larsson och Veronica Nygren från Tensta gymnasium, StreetGäris, Tensta konsthalls Kvinnocafé och Ylva Westerlund.

Konstskatten: Guldkorn från Tenstas kommunala skolor, 2018


Installationsvyer från Spånga Gymnasium, serieuppslag och målningar.
Konstskatten: Guldkorn från Tenstas kommunala skolor


7.2–31.12 2018 En utställning som uppmärksammar den offentliga konsten i Tenstas kommunala skolor. Ett trettiotal verk av Berta Hansson, Sven X:et Erixson, Carl Larsson, Randi Fisher med flera, lånas in och visas på konsthallen i en salongshängning.  Tenstas alla skolklasser bjuds under året in till visningar och workshops. Den utlånade konsten ersätts tillfälligt på skolorna med samtidskonst av Bernd Krauss (Nürnberg/Rotterdam), Mats Adelman (Stockholm), Nina Svensson (Timrå/Stockholm), Peter Geschwind (Stockholm), Thomas Elovsson (Stockholm), och Ylva Westerlund (Stockholm). Som en del av Tensta museum: Fortsättning


I samarbete med Stockholms Stadsmuseum, Elinsborgsskolan, Enbacksskolan, Gullingeskolan, Hjulstaskolan, Spånga gymnasium och Tensta gymnasium.

YLVA WESTERLUND PÅ SPÅNGA GYMNASIUM 

The new hird, 2017 inramade uppslag från serie
The collector, 2017, lackad målning i svart ram
Gigant, 2017, lackad målning i svart ram
She remembers.., 2017, lackad målning i svart ram
  
Platsen som tecknas fram i Ylva Westerlunds science-fictionserier är Järvafältet men naturen är förvandlad och tiden är ur led. Här är den ekologiska katastrofen stundande, eller har den redan inträffat? Landskapet kan verka dystopiskt men i Westerlunds berättelse är förödelsen också en möjlig gnista för positiv förändring, där andra perspektiv och nya idéer kan växa fram. Titeln ”Den nya hjorden” kan läsas som planeten jorden med gammal stavning, men också som en flock. Översatt till engelska rymmer den ytterligare betydelser och kan hänvisa till en personlig skara krigare, en vakttrupp som också återfinns som varelser i teckningarna. 
På Spånga gymnasium har seriens brutits upp och placerats ut runt om på skolan där det tidigare hängt verk som nu återfinns på Tensta konsthall som en del av utställningen Konstskatten: Guldkorn från Tenstas kommunala skolor. Teckningarna kan över tid – när personal och elever rör sig i korridorer – pusslas ihop till en hel berättelse. Serieteckningarnas svärta får också resonans i den grafik som den placerats intill.  En länk skapas mellan det nya och det befintliga och påminner om olika strategier för att sprida konst till fler.