En studieplats i skogskanten/ Dream wasteland, 2017
folder till vandring


" I Dream Wasteland/ En studieplats i skogskanten tar Ylva Westerlund fågelskådning till hjälp för att medvetandegöra vårt förhållningssätt till naturen och vår omgivning. Tre betongskulpturer med teckningar blir stationer på Järvafältet där observationer på plats samverkar med teckningarnas texter i en beskrivning av både dagens verklighet och en möjlig framtid.

Dream Wasteland/ Studieplats i skogskanten är en fortsättning på Ylva Westerlunds utställning Den nya hjorden som under sommaren visats på Tensta konsthall. Utställningen visar akvareller och tuschteckningar där gränsområden och förhållandet mellan landsbygd och förort står i centrum. Konstnären, som också är en entusiastisk fågelskådare, promenerar varje dag från bostaden i Tensta genom skogen till ateljén på Eggeby gård. Det omgivande landskapet bildar fonden för funderingar kring relationen mellan natur och samhälle som återfinns i en del av teckningarna.
Tre betongfundament, två med infogade teckningar på aluminiumplåt och en med inristad text, har placerats runt Eggeby gård som ligger på Järvafältet strax norr om Tensta. Betongskulpturerna förankras både av sin tyngd, cirka 300 kg, och genom att de är delvis nedgrävda. De blir ett slags gravstenar eller kapslar för färd till eller från framtiden.
Skulpturerna kommer att fungera som hållplatser vid tre guidade promenader som arrangeras under hösten. Under promenaderna beskriver Westerlund biotopen på platsen, och de fågelarter och djur som just då rör sig i området kartläggs. Observationerna ger skulpturen ett specifikt lokalt sammanhang medan text och bilder tillför ett mer drömlikt lager."
Offentligt verk producerat i samarbete med Tensta konsthall och Stockholm konst.

Foto: Ylva Westerlund och Tensta Konsthall

https://www.facebook.com/notes/dn-stockholm/konstnären-ylva-westerlund-visar-sin-konst-och-naturen-ute-på-det-för-mig-en-gån/1920766188192122/

Den nya hjorden, 2017
Foto: Ylva Westerlund och Tensta Konsthall


Den nya hjorden 

Tensta Konsthall 1.6–24.9 2017 

"Gränsområden, framtid och förhållandet mellan landsbygd och förort står i fokus när konstnären Ylva Westerlunds akvareller och tuschteckningar presenteras i konsthallens entré. Bilderna skildrar avbefolkade miljöer i och omkring
ett pappersbruk i Västernorrland samt en välbekant förort med det närliggande grönområdet Järvafältet som mittpunkt. Varje dag promenerar Westerlund från Tensta genom skogen till ateljén på Eggeby gård. Det omgivande landskapet bildar fonden för en del av teckningarna, i andra finns varelser som skulle kunna vara början till en annorlunda trupp som vill etablera kontakt med en förändrad natur. "

Momentum 9 Alienation, 2017


"The New Hird", graphic novel, 33 pages. Publication in the bookshop of The House of Foundation and Gallery F15 at Momentum in Moss.
Also shown as online graphic novel, from Feb- Sept 2017: MOMENTUM 9: Alienation - Fylkesgalleriet Punkt Ø

Transparent borders, 2017

Installation view from the exhibition "Transparent borders", Center Red/Krasny, Moscow, Russia. 
Participants: Mats Adelman, Ylva Westerlund, Illmira Bolotyan, Vitaliy Barabanov, Anna Cheeh/ Iv Toshain, Ivan Novikov, Aliona Barabanov.
Curated by Oxana Polyakova.