Eftervärlden- det postindustriella landskapets naturgeografiska förutsättningar, 2018
Installationsvy från Gerlesborgs Konsthall
Presentation av verket med Ylva Westerlund och Mats Adelman.

Läsning ur Lunneboken av och med författaren Gunnar D Hansson.
Fågelskådning i Gerlesborg med Jan Uddén, biolog på Uddevalla Museum.

EFTERVÄRLDEN –

Det postindustriella landskapetsnaturgeografiska förutsättningar

Ylva Westerlund/Mats Adelman

”Att geografiskt befinna sig på en plats, situerad, är en förutsättning för att förstå de mer övergripande skeenden och dess intra-aktion med vardagliga praktiker/
Att geografiskt befinna sig på en plats, sittandes, är en förutsättning för att förstå vardagliga skeenden.”

Text i teckning/del av installationen, Ylva Westerlund/ Mats Adelman, 2018.

Landskap, och den materia som rör sig i det, påverkas av och omformas av vind, regn, sol och naturkatastrofer. Men också av gift, strålning, brukande och rovdrift. I Westerlund/Adelmans utställning på Gerlesborgs konsthall visas i en serie akvareller, teckningar och stolskulpturer kring det komplexa samspelet mellan vår påverkan och påverkningsbarhet av det yttre.I olika lokala specifika nedslag kopplas studier av landskapet med tankar om rörelser i samhället i övrigt. Där tanken om utveckling som en riktning framåt och uppåt i sin tur skapar en motbild; en annan rörelse i ett mer flytande medium. Inte direkt framåt, men inte hellre bakåt eller ingenstans.

Ylva Westerlund och Mats Adelman har båda sin bas i Stockholm. De har i flertalet projekt jobbat med landskapets och naturstudiens koppling till lokala förhållanden. Bland annat i olika skissuppdrag men även i installationerna Swedish Wood, 2014, Ateljé för Implosiv Design, 2016 och under 2018 gör de även i samarbete med Tensta Konsthall guidade vandringar på naturområdet Järvafältet i Stockholm.

Public Luxury, ArkDes/ Tensta Museum, 2018
                                         foto: Tensta Konsthall

Tensta museums filial på ArkDes


1.6 2018–13.1 2019 Tensta museum är Tensta konsthalls fleråriga projekt med fokus på historia och minne i Tensta, sett genom de människor som bor och arbetar där, samt platsen i sig med sina många fysiska lager. Tensta museum är ett projekt där konsthallen ”leker museum”, nu med en filial på ArkDes, som en del av utställningen Public Luxury som pågår till 13.1 2019. Sedan utställningen Tensta museum: Rapporter från Nya Sverige ägde rum på konsthallen 2013/2014 har Tensta museum fortsatt i form av en ständigt pågående serie aktiviteter med inriktning på lokal historia, samtidigt som det är en samtidsrapport med inslag av scenarier för framtiden. 

Med Adam Tensta, Ahmet Ögut & Emily Fahlén, Erik Stenberg, Lili Reynaud-Dewar, Magnus Bärtås, Marie-Louise Ekman, Meron Mangasha & Senay Berhe, Sergio Montero Bravo, Spånga fornminnes- och hembygdsgille, Stockholms stadsmuseum med verk av Carl Larsson och Veronica Nygren från Tensta gymnasium, StreetGäris, Tensta konsthalls Kvinnocafé och Ylva Westerlund.