Bäckvandring, Järvafältet, 2019

Bäckvandring med konstnärerna Søssa Jørgensen och Geir Tore Holm


Fredag 5.4 Bäckvandring med konstnärerna Søssa Jørgensen och Geir Tore Holm
13:30 Samling Tensta konsthall för de som vill gå tillsammans till Järvafältet.
14:00 Vandring börjar. Samling vid Ylva Westerlund och Mats Adelmans ateljé, Eggeby gård (se karta nedan).

Konstnärerna Søssa Jørgensen och Geir Tore Holm, vars verk Holsbekken (RGB), ingår i den pågående utställningen Låt älven leva, gjorde en bäckvandring (performative walk) när utställningen visades första gången på Office for Contemporary Art, OCA.  Holsbekken rinner in i Glomma, Norges största älv. Tillsammans med konstnärerna Ylva Westerlund och Mats Adelman, som bor och verkar i Järvafältet, genomför de en öppen bäckvandring längs Igelbäcken vid Järvafältet och som präglat landskapet och människorna i årtusenden och gett upphov till historier. Vandringen blir ett samtal i rörelse om bäckens betydelse för området genom tiderna.

Som en del av Låt älven Leva. Viljan till självbestämmande och en ny världslighet.

Byggstopp, 2019


"Byggstopp/ Walking by an urban bypass", 2019. Utställningen innehåller en serie målningar med utgångspunkt i tanken om ett väggbygge som stoppats och låtits återgå till natur. Installationsvy från Järva Folkets park, Eggeby gård, Stockholm.