Swedish wood, 2014

    Installationsvy från galleri Ping-Pong, Malmö.
                     "Excalibur", 2014. Kniv instucken i bokhög.

                      Detalj av verket "Excalibur", 2014. Kniv smidd av Dick Gidlöf, ordf. i Svensk  
                      Knivförening, f.d. vice ordförande i bl.a. Pappers och Norra löntagarfonderna.   
                     
    Svartvit fotoserie: "A new world. Yes, but when", "Dream Waste Land",
    "Det komplexa deltagandet", "TES".    Detalj ur fotoserie, utskrift med skriven text.

    "Identity/society", 2014, tuschteckning.

                           "Sulfat", 2014, tuschteckning, A4.

    "I became something else", 2014, tuschteckning, A4.

    Installationsvy från galleri Ping-Pong, Malmö.

    Installationsvy från galleri Ping-Pong, Malmö.

Installation view from exhibition "Swedish wood" at gallery Ping-Pong, Malmö. Mats Adelman och Ylva Westerlund, 13 september - 4 oktober 2014