Materialiteters samtidiga genomsläpplighet och motstånd; skisser vid våtmarker, 2020Materialiteters samtidiga genomsläpplighet och motstånd- skisser vid våtmarker. Akvarell på papper.

It´s a rainy desert, 2020Paintings, models and drawings on board, views from the studio.