Public Luxury, ArkDes/ Tensta Museum, 2018
                                         foto: Tensta Konsthall

Tensta museums filial på ArkDes


1.6 2018–13.1 2019 Tensta museum är Tensta konsthalls fleråriga projekt med fokus på historia och minne i Tensta, sett genom de människor som bor och arbetar där, samt platsen i sig med sina många fysiska lager. Tensta museum är ett projekt där konsthallen ”leker museum”, nu med en filial på ArkDes, som en del av utställningen Public Luxury som pågår till 13.1 2019. Sedan utställningen Tensta museum: Rapporter från Nya Sverige ägde rum på konsthallen 2013/2014 har Tensta museum fortsatt i form av en ständigt pågående serie aktiviteter med inriktning på lokal historia, samtidigt som det är en samtidsrapport med inslag av scenarier för framtiden. 

Med Adam Tensta, Ahmet Ögut & Emily Fahlén, Erik Stenberg, Lili Reynaud-Dewar, Magnus Bärtås, Marie-Louise Ekman, Meron Mangasha & Senay Berhe, Sergio Montero Bravo, Spånga fornminnes- och hembygdsgille, Stockholms stadsmuseum med verk av Carl Larsson och Veronica Nygren från Tensta gymnasium, StreetGäris, Tensta konsthalls Kvinnocafé och Ylva Westerlund.