Eftervärlden- det postindustriella landskapets naturgeografiska förutsättningar, 2018
Installationsvy från Gerlesborgs Konsthall
Presentation av verket med Ylva Westerlund och Mats Adelman.

Läsning ur Lunneboken av och med författaren Gunnar D Hansson.
Fågelskådning i Gerlesborg med Jan Uddén, biolog på Uddevalla Museum.

EFTERVÄRLDEN –

Det postindustriella landskapetsnaturgeografiska förutsättningar

Ylva Westerlund/Mats Adelman

”Att geografiskt befinna sig på en plats, situerad, är en förutsättning för att förstå de mer övergripande skeenden och dess intra-aktion med vardagliga praktiker/
Att geografiskt befinna sig på en plats, sittandes, är en förutsättning för att förstå vardagliga skeenden.”

Text i teckning/del av installationen, Ylva Westerlund/ Mats Adelman, 2018.

Landskap, och den materia som rör sig i det, påverkas av och omformas av vind, regn, sol och naturkatastrofer. Men också av gift, strålning, brukande och rovdrift. I Westerlund/Adelmans utställning på Gerlesborgs konsthall visas i en serie akvareller, teckningar och stolskulpturer kring det komplexa samspelet mellan vår påverkan och påverkningsbarhet av det yttre.I olika lokala specifika nedslag kopplas studier av landskapet med tankar om rörelser i samhället i övrigt. Där tanken om utveckling som en riktning framåt och uppåt i sin tur skapar en motbild; en annan rörelse i ett mer flytande medium. Inte direkt framåt, men inte hellre bakåt eller ingenstans.

Ylva Westerlund och Mats Adelman har båda sin bas i Stockholm. De har i flertalet projekt jobbat med landskapets och naturstudiens koppling till lokala förhållanden. Bland annat i olika skissuppdrag men även i installationerna Swedish Wood, 2014, Ateljé för Implosiv Design, 2016 och under 2018 gör de även i samarbete med Tensta Konsthall guidade vandringar på naturområdet Järvafältet i Stockholm.